instagram
fb
en

Sympozjum „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”

15 marca o godz. 10.00 zapraszamy do udziału w sympozjum pt. „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”.

 


Sympozjum skierowane jest do biologów rozlicznych specjalności, wykorzystujących w swoich badaniach różne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej na różnych poziomach jej organizacji.

W badaniach struktury i właściwości materii stosowanych jest wiele różnorodnych metod i technik obrazowania, począwszy od mikroskopii świetlnej do zaawansowanej mikroskopii elektronowej i sond skanujących. Wykorzystanie technik obrazowania mikroskopowego znacząco wzbogaca naszą wiedzę o strukturze i właściwościach obiektów w skali mikro oraz pozwala dostrzec i scharakteryzować dużo mniejsze obiekty w skali nanometrycznej. Obrazy z mikroskopów to nie tylko struktura materii, ale również, a może przede wszystkim informacja o zjawiskach i procesach zachodzących w organizmach żywych.

Celem niniejszego sympozjum będzie prezentacja prac młodych naukowców, w których wykorzystuje się różne metody i techniki obrazowania morfologii, ultrastruktury i składu chemicznego oraz procesów immunohistochemicznych obiektów biologicznych.

Współorganizatorem sympozjum jest dr Jagna Karcz kierująca Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Doktor Jagna Karcz jest wybitnym specjalistą w zakresie skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy obrazu oraz anatomii i embriologii. Wcześniej była adiunktem w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i zastosowaniem metod mikroskopii skaningowej w badaniach różnych obiektów biologicznych, w tym struktur powierzchniowych epidermy roślin podatnych na działanie czynników środowiska. Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów w zakresie karpologii, a także popularyzatorem nauki.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, obowiązują bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz zgłoszenia: m.szymanczyk@obpan.pl oraz tel. 533 309 104.

 
 
« powrót

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.