instagram
fb

Regulamin zwiedzania Ogrodu

Szanowni Państwo,

Witamy w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym ­– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Od 1974 roku na obszarze 40 hektarów gromadzimy cenne zbiory roślin, które zostały udostępnione do zwiedzania w roku 1990.

Przypominamy, że na terenie Ogrodu należy poruszać się tylko i wyłącznie po oznaczonych ścieżkach. Prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach, gdzie wykonywane są prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe. Z uwagi na realizowane w naszym Ogrodzie projekty modernizacyjne, konserwatorskie i naukowe, niektóre miejsca zostały wyłączone ze zwiedzania. Zostały one odpowiednio oznaczone i są wyłączone ze zwiedzania. W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem informacyjnym 697 318 219.

Zapraszamy również do znajdującej się na terenie Ogrodu oranżerii, gdzie na powierzchni 2000 m2 prezentowanych jest 1500 gatunków roślin tropikalnych i subtropikalnych oraz bogaty zbiór roślin cytrusowych.


Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz:

  • Zakłócania ciszy i spokoju, spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania wszelkich używek,
  • Poruszania się na rowerach, hulajnogach, wrotkach, rolkach i deskorolkach,
  • Używania dronów oraz modeli latających,
  • Wprowadzania zwierząt (poza psami-przewodnikami osób niepełnosprawnych),
  • Zrywania, niszczenia i pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania Ogrodu zamieszczonym poniżej.

 

W przypadku uwag, pytań lub chęci zgłoszenia nieodpowiedniego korzystania z obiektu prosimy o kontaktowanie się z nami e-mailowo (pisząc na adres informacja@obpan.pl) lub telefonicznie pod numerami: 22 648 38 56 (w godzinach 7.30-15.30 w dni powszednie) i 669 253 565.

 

Życzymy miłego pobytu i udanego wypoczynku!

 

Regulamin dla zwiedzających

§1

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dostępny jest dla zwiedzających codziennie w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej TUTAJ oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

§2

Osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.

§3

Wstęp do Ogrodu Botanicznego jest płatny, zaś zwiedzanie odbywa się na podstawie zakupionego biletu lub karnetu. Ceny znajdują się na stronie internetowej Ogrodu TUTAJ. Zwiedzający powinien posiadać przy sobie bilet lub karnet i okazać go do kontroli na wezwanie pracownika Ogrodu. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie.

§4

Zwiedzający mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz innych miejscach udostępnionych do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy architektury ogrodowej oraz tereny wyłączone ze zwiedzania. Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz zrywania, niszczenia i pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Zbieranie takiego materiału może odbyć się jedynie za zgodą pracownika Ogrodu.

§5

Część roślin znajdujących się na terenie Ogrodu jest trująca. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy dotykać, zrywać ani spożywać roślin, owoców lub nasion, które mogą być poddawane różnym zabiegom ogrodniczym lub stanowić materiał badań naukowych.

§6

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających. Pojazdy należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu miejscach przy wejściu do Ogrodu.

§7

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognia, palenia papierosów, e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek. Zabrania się wnoszenia wszelkich przedmiotów mogących zakłócić spokój na terenie Ogrodu (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować zagrożenie dla osób przebywających na jego terenie.

§8
Fotografowanie na terenie Ogrodu na potrzeby prywatne jest nieodpłatne. Wykonywanie sesji fotograficznych zarówno tak okolicznościowych jak i komercyjnych oraz nagrywanie materiałów wideo jest odpłatne i wymaga zgody. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odpłatnych sesji fotograficznych w Ogrodzie TUTAJ

§9
Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz używania dronów oraz modeli latających.

§10

Zabrania się wprowadzania na teren Ogrodu psów, kotów oraz innych zwierząt z wyłączeniem psów – przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych.

§11

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.

§12

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP.

§13

Osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie Ogrodu bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilety. Osoby łamiące regulamin w sposób rażący, mogą podlegać sankcjom, wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.