instagram
fb

Regulamin zwiedzania Ogrodu

Witamy w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym ­– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Od 1974 roku na obszarze 40 hektarów gromadzimy cenne zbiory roślin, które udostępniamy do zwiedzania od roku 1990. Naszym priorytetem jest ochrona roślin. Dlatego też na terenie Ogrodu należy poruszać się tylko i wyłącznie po oznaczonych ścieżkach. Prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach, gdzie wykonywane są prace pielęgnacyjne i nasadzeniowe. Z uwagi na realizowane w naszym Ogrodzie projekty modernizacyjne, konserwatorskie i naukowe, niektóre miejsca zostały wyłączone ze zwiedzania.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania Ogrodu zamieszczonym poniżej. Życzymy miłego pobytu i udanego wypoczynku!

 

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu


Niniejszy aneks obowiązuje od 25 kwietnia 2020 do odwołania.

§1

Od 25 kwietnia PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 15-20 oraz w weekendy i święta w godzinach 9-20. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących funkcjonowania Ogrodu oraz godzinach otwarcia w czasie pandemii będą publikowane na stronie www.ogrod-powsin.pl oraz na Facebooku.

§2

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych i Polskiej Akademii Nauk odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu (poniżej) oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

§3

Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore.

§4

Mając na względzie wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy zwiedzającymi oraz powierzchnię udostępnioną do zwiedzania, Ogród zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zwiedzających i czasowego zamykania bram wejściowych, gdy limit zwiedzających zostanie przekroczony.

§5

Osoby przebywające na terenie Ogrodu obowiązane są w szczególności do zachowania stosownego dystansu od innych zwiedzających oraz obsługi i zachowania ścisłych zasad sanitarnych.


§6

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu (poniżej) oraz wyżej wymienionych zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.

 

 

Regulamin zwiedzania Ogrodu

§1

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dostępny jest dla zwiedzających codziennie w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej TUTAJ oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

§2

Osoby poniżej 14 roku życia mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.

§3

Wstęp do Ogrodu Botanicznego jest płatny, zaś zwiedzanie odbywa się na podstawie zakupionego biletu lub karnetu. Ceny znajdują się TUTAJ. Zwiedzający powinien posiadać przy sobie bilet lub karnet i okazać go do kontroli na wezwanie pracownika Ogrodu. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie.

§4

Zwiedzający mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz innych miejscach udostępnionych do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy architektury ogrodowej oraz tereny wyłączone ze zwiedzania. Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz zrywania, niszczenia i pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego.

§5

Niektóre rośliny znajdujące się w kolekcjach Ogrodu są trujące. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy dotykać, zrywać ani spożywać roślin, owoców lub nasion roślin rosnących na terenie Ogrodu.

§6

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających.

§7

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz rozpalania ognia, palenia papierosów, e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek. Zabrania się wnoszenia wszelkich przedmiotów mogących zakłócić spokój na terenie Ogrodu (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować zagrożenie dla osób przebywających na jego terenie.

§8
Fotografowanie na terenie Ogrodu na potrzeby prywatne jest nieodpłatne. Wykonywanie sesji fotograficznych zarówno okolicznościowych, jak i komercyjnych oraz nagrywanie materiałów wideo jest odpłatne i wymaga uzyskania zgody. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odpłatnych sesji fotograficznych w Ogrodzie TUTAJ

§9
Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz używania dronów oraz modeli latających.

§10

Zabrania się wprowadzania na teren Ogrodu zwierząt z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych.

§11

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.

§12

PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP.

§13

Osoby niestosujące się do Regulaminu zwiedzania Ogrodu mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie go bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za bilety. Osoby łamiące Regulamin w sposób rażący mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

 

W razie uwag lub w celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych na terenie Ogrodu prosimy o kontakt pod numerami: 723 615 000 (7.30-15.30 w dni powszednie) lub 697 318 219 (codziennie 9-17).

 

 

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.