instagram
fb
en

Sesje fotograficzne i filmowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wykonywania sesji fotograficznych oraz filmowych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Prosimy jednak pamiętać, że wszystkie sesje fotograficzne oraz komercyjne sesje zdjęciowe i filmowe są płatne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

 

SESJE FOTOGRAFICZNE


§1.

Do sesji fotograficznych zaliczają się sesje narzeczeńskie i ślubne, ciążowe, rodzinne, komunijne, portretowe, okazjonalne, szkoleniowo-warsztatowe i wydarzenia organizowane przez fotografów oraz organizacje i grupy fotograficzne, bez względu na to, czy fotograf wykonuje je odpłatnie czy nieodpłatnie (nie ma znaczenia, czy sesję organizuje i wykonuje profesjonalny fotograf czy fotoamator). W razie problemu z zakwalifikowaniem sesji do odpowiedniej grupy, prosimy o kontakt.

§2.
Sesje mogą odbywać się zarówno na terenie Ogrodu, jak i w oranżerii, pod warunkiem, że zostaną wcześniej zgłoszone drogą e-mailową (formularz do pobrania) na adres informacja@obpan.pl lub telefonicznie pod numerem 792 775 500. Obowiązek zgłaszania sesji wynika z faktu prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenie kolekcji oraz z powodu czasowego wyłączania niektórych terenów z użytkowania.

§3.
Koszt 3-godzinnej sesji fotograficznej wynosi 200 zł brutto i musi zostać opłacony w kasie Ogrodu lub przelewem PRZED jej rozpoczęciem. Koszt każdej kolejnej godziny wynosi 100 zł brutto.

§4.
W wyżej podanej kwocie zawarta jest również opłata za wstęp do Ogrodu dla maksymalnie 4 osób. Pozostałe osoby towarzyszące obowiązane są do zakupienia biletu wstępu do Ogrodu.

§5.
Paragon potwierdzający opłacenie sesji należy zachować do kontroli i okazać na żądanie pracownika Ogrodu. Wykonywanie sesji bez posiadania odpowiedniej zgody i wniesienia opłaty wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za sesję oraz opłaty specjalnej w wysokości 300 zł brutto lub natychmiastowego przerwania sesji.

§6.
Sesja na wolnym powietrzu może odbywać się w dowolnych godzinach otwarcia Ogrodu. Godziny sesji odbywającej się w oranżerii muszą zostać ustalone i potwierdzone podczas dokonywania / zatwierdzania zgłoszenia.

§7.
Uczestnicy sesji muszą poinformować kasjera, że biorą udział w zaplanowanej sesji zdjęciowej. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty za sesję i/lub odmowy opłacenia sesji fotograficznej w kasie, pracownik ma prawo do nie wpuszczenia uczestników sesji na teren Ogrodu.

§8.
Sesja fotograficzna może odbywać się jedynie na terenie udostępnionym do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy infrastruktury, obszary nie przeznaczone dla zwiedzających oraz zrywania roślin.

§9.
Fotograf oraz uczestnicy sesji zobowiązują się do przestrzegania zaleceń pracowników Ogrodu oraz są obowiązani do podpisania przed rozpoczęciem sesji (w kasie Ogrodu) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem fotografowania i filmowania na terenie Ogrodu. Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są również do przestrzegania Regulaminu dla zwiedzających.

§10.
Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi organizator sesji (osoba przesyłająca zgłoszenie sesji lub inna osoba wskazana w zgłoszeniu).

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy na adres informacja@obpan.pl lub telefoniczny pod numerem 792 775 500.


SESJE KOMERCYJNE


Do sesji komercyjnych zaliczane są między innymi sesje reklamowe, modowe, szkoleniowo-warsztatowe itp. oraz produkcje filmowe. Warunki wynajęcia terenu Ogrodu oraz koszt tego typu sesji ustalane są indywidualnie. Prosimy zatem o wcześniejsze zgłaszanie chęci ich zorganizowania do pani Kingi Biedrzyckiej: k.biedrzycka@obpan.pl oraz 723 615 000.

Zapraszamy do współpracy!

Sesja ślubna

www.nadniebem.pl  

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.