instagram
fb
en

dr hab. Maja Boczkowska

e-mail: m.boczkowska@obpan.pl

tel: 22 648 09 51 w. 285

 

Problematyka badawcza:

 • Wykorzystanie technik molekularnych w ocenie i ochronie różnorodności biologicznej roślin.
 • Zachowanie zasobów genetycznych roślin gatunków dzikich i uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem żyta i owsa.
 • Badania między gatunkowej i wewnątrz gatunkowej zmienności zbóż.
 • Genetyka populacyjna roślin uprawnych i dzikorosnących.
 • Genomika funkcjonalna.
 • Molekularne podłoże procesów starzenia się nasion.
 • Statystyczna i bioinformatyczna analiza danych biologicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

2017 - obecnie

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, specjalista badawczo-techniczny, kierownik

2016- 2017

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, adiunkt

2013-2016

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej, adiunkt

2009-2013

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, inżynier, asystent, adiunkt

2009

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk, biolog

2001

Centrum Zieleni Plantman

 

Publikacje:

 1. Boczkowska M, Żebrowski J, Nowosielski J, Kordulasińska I, Nowosielska D, Podyma
  W, 2017, Environmentally-related genotypic, phenotypic and metabolic diversity of oat (Avena sativa L.) landraces based on 67 Polish accessions, Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1829–1840
 2. Podyma W, Boczkowska M, Wolko B, Dostatny DF, 2017, Morphological, isoenzymatic and ISSRs based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genetic Resources and Crop Evolution, 64: 1661–1674
 3. Onyśk A, Boczkowska M, 2017, M13-tailed Simple Sequence Repeat (SSR) markers in studies of genetic diversity and population structure of common oat germplasm. w: Gasparis S. (ed) Methods in Molecular Biology Volume 1536, Springer, 159-168
 4. Boczkowska M, Łapiński B, Kordulasińska I, Dostatny DF, Czembor JH, 2016, Promoting the use of common oat genetic resources through diversity analysis and core collection construction. PLoS ONE 11(12): e0167855. doi:10.1371/journal.pone.0167855
 5. Boczkowska M, Onyśk A, 2016, Unused genetic resources: a case study of Polish common oat germplasm. Annals of Applied Biology, 161:155-165
 6. Boczkowska M, Podyma W, Łapiński B, 2016, Oat, w Singh, M. & Upadhyaya, H. (ed.) Genetic and Genomic Resources for Grain Cereals Improvement. Elsevier Academic Press, 159–225
 7. Boczkowska M, Harasimiuk M, Onyśk A, 2015, Studies on genetic variation within old Polish cultivars of common oat. Cereal Research Communications, 43:12-21
 8. Góral T, Stuper-Szablewska K, Buśko M, Boczkowska M, Walentyn-Góral D, Wiśniewska H, Perkowski J, 2015, Relationships between Genetic Diversity and Fusarium Toxin Profiles of Winter Wheat Cultivars. Plant Pathology Journal, 31:226-244
 9. Zalewski W, Gasparis S, Boczkowska M, Rajchel IK, Kała M, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A, 2014, Expression patterns of HvCKX genes indicate their role in growth and reproductive development of barley. PloS ONE, doi:10.1371/journal.pone.0115729
 10. Boczkowska M, Nowosielski J, Nowosielska D, Podyma W, 2014, Assessing genetic diversity in 23 early Polish oat cultivars based on molecular and morphological studies. Genetic Resources and Crop Evolution, 61:927-941
 11. Boczkowska M, Tarczyk E, 2013, Genetic diversity among Polish landraces of common oat (Avena sativa L.). Genetic Resources and Crop Evolution, 60:2157-2169
 12. Boczkowska M, Puchalski J, 2012, SSR studies of genetic changes in relation to long-term storage and field regeneration of rye (Scale cereale L.) seeds. Seed Science and Technology, 40, 63- 72
 13. Boczkowska M, Bulińska-Radomska Z, Nowosielski J, 2012, AFLP analysis of genetic diversity in five accessions of Polish runner bean (Phaseolus coccineus L.). Genetic Resources and Crop Evolution, 59: 473-478
 14. Boczkowska M, Puchalski J, 2012, Telomery i telomeraza w komórkach roślinnych, Kosmos, 61: 587-596
 15. Boczkowska M, Puchalski J, 2008, Molecular studies on the changes in the genetic composition in gene bank accessions after long term storage of rye seeds, Polish Journal of Natural Sciences, Supp. 5:262-263
 16. Boczkowska M, Niedzielski M, Puchalski J, 2007, Molecular studies on seed ageing effects in relation to long-term storage of rye seeds. Vorträge für Pflanzenzüchtung, 71:270-272

 

Międzynarodowe i krajowe projekty badawcze:

 1. Różnorodność genetyczna populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) na stanowiskach naturalnych w Polsce, 2018, Narodowe Centrum Nauki, kierownik
 2. Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli? - analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu locji, 2018-2020, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca
 3. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju, 2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonawca
 4. Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), 2015-2016, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca
 5. Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego, 2014-2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonawca
 6. Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe, 2009-2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonawca
 7. Mechanism of genetic change during ex situ conservation of rye germplasm, 2004-2009, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, wykonawca
 8. European Native Seed Conservation Network, 2004-2009, VI Ramowy Program UE, wykonawca

Staże naukowe:

 1. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Laboratorium Genetyki Bydła z/s w Parzniewie, 2016, staż z zakresu wykorzystania mikromacierzy DNA
 2. USDA-ARS National Center for Genetic Resource Preservation, Fort Collins, USA, 2008, Staż naukowy finansowany z projektu USDA-ARS nr 58-5402-4F147

Nagrody i wyróżnienia:

 1. III nagroda, 2016, V Polski Kongres Genetyki, nagroda za wystąpienie na V Polskim Kongresie Genetyki
 2. Nagroda Dyrektora, 2015, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB, nagroda za publikacje naukowe w 2014 roku
 3. Nagroda Dyrektora, 2014, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB, nagroda za publikacje naukowe w 2013 roku
 4. Nagroda Dyrektora, 2013, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB, nagroda za publikacje naukowe w 2012 roku
 5. Nagroda Dyrektora, 2010, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -PIB, nagroda dla młodych naukowców

Recenzowanie publikacji:

 1. African Journal of Biotechnology
 2. Genetica
 3. Journal of Phytopathology
 4. Crop Science
 5. Plant Biotechnology Journal
 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.