instagram
fb

Historia

1928
Pierwsze próby założenia nowego ogrodu botanicznego w Warszawie w rejonie Powsina i Klarysewa przez profesorów Bolesława Hryniewieckiego i Romana Kobendzę – kierujących Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.


1948
Profesor Roman Kobendza z żoną Jadwigą przedstawił projekt ulokowania nowego ogrodu botanicznego w rejonie Lasu Kabackiego, pomiędzy Ursynowem a Klarysewem.


1957
Powołanie przez Polską Akademię Nauk Zakładu Naukowego Ogród Botaniczny pod kierownictwem prof. Wacława Gajewskiego. Zakład po 10 miesiącach zaprzestał działalności.


1.04.1970
Utworzenie przy Zakładzie Genetyki Roślin PAN Pracowni Zasobów Genowych Roślin Uprawnych w Skierniewicach jako zalążka przyszłego Ogrodu Botanicznego PAN.


3.05.1974
Decyzja Prezydium PAN o utworzeniu Ogrodu Botanicznego PAN jako samodzielnej placówki naukowo-badawczej Wydziału II PAN.


1.07.1974
Decyzja Rządu i Prezydium PAN o utworzeniu Ogrodu Botanicznego PAN jako samodzielnej placówki naukowo-badawczej przy Wydziale II PAN. Dyrektorem został dr Bogusław Molski.


1.07.1974
Przekształcenie Pracowni Zasobów Genowych Roślin Uprawnych ZGR PAN w Ogród Botaniczny PAN.


1976 – 1977
Wykupy i przejmowanie terenów pod przyszły Ogród Botaniczny PAN dla I etapu realizacji Ogrodu na powierzchni 40 ha położonego na górnym tarasie Skarpy Warszawskiej pomiędzy Parkiem Kultury w Powsinie i Klarysewem. Budowa infrastruktury technicznej i zakładanie kolekcji.


1978 – 1979
Rozpoczęcie nasadzeń i zakładanie kolekcji na terenie I etapu budowy ogrodu botanicznego.


26.03.1989
Śmierć pierwszego dyrektora Ogrodu Profesora Bogusława Molskiego. Obowiązki dyrektora Polska Akademia Nauk powierzyła dr Jerzemu Puchalskiemu - późniejszemu profesorowi, który pełnił tę funkcję do 28 lutego 2017 r.


12.05.1990
Otwarcie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie do zwiedzania publicznego.


29.05.1995
Obchody 25-lecia działalności Ogrodu. Otwarcie w Ogrodzie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej i ogrodu bylin ozdobnych.


4.12.1995
Podjęcie przez Prezydium PAN uchwały nr 12/95 w sprawie utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN jako placówki naukowej PAN.


30.10.1997
Podjęcie przez Prezesa PAN decyzji nr 2/97 w sprawie zmiany nazwy i statusu placówki na: “Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN”.


13.11.1997
Utworzenie w strukturze OB - CZRB PAN Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska z zadaniem organizowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.


1998 i 1999
Wybranie przez czytelników “Gazety Stołecznej” Ogrodu Botanicznego PAN jako Magiczne miejsce Warszawy.


21.04.1999
Przyznanie Ogrodowi Botanicznemu PAN przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy wyróżnienia “Zasłużony dla Warszawy”.


1.06.2001
Decyzja nr 10/2001 Prezesa PAN o włączenie OB-CZRB PAN w zakres działalności Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.


2003
Otwarcie nowych ekspozycji w Ogrodzie: „Rośliny Gór Polskich” i szklarni ekspozycyjnej „Zielony Raj”.


1.01.2011
Przekształcenie Ogrodu Botanicznego-CZRB PAN w pomocniczą jednostkę naukową bezpośrednio podległą Polskiej Akademii Nauk. Zmiana nazwy placówki na: "Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie".


1.07.2014
Obchody 40-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN jako samodzielnej placówki naukowej. Konferencja „Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 – nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów”.


15.05.2015
Obchody 25-lecia otwarcia Ogrodu do zwiedzania publicznego. Odsłonięcia pomnika „Pamięci zasłużonych dla Ogrodu Botanicznego PAN" poświęconego Profesorom: Romanowi Kobendzy, Bogusławowi Molskiemu, Szczepanowi A. Pieniążkowi i Emilowi Nalborczykowi.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego z okazji jubileuszu 25-lecia otwarcia Ogrodu w Powsinie dla odwiedzających, a zarazem 45-lecia jego powstania. Przybliża on historię Ogrodu, jego funkcje, strukturę oraz rolę, jaką pełni dla nauki i mieszkańców Warszawy.

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.